Personal

Personal didactic
Personal nedidactic
Doctoranzi

Lucrari de laborator

Indrumar laborator

MANUAL DE PREZENTARE - UTILIZARE
Sistem de automatizare – CHE Izvoarele (1)

MANUAL DE PREZENTARE - UTILIZARE
Sistem de automatizare – CHE Izvoarele (2)

Planse sinoptice

Dotare laborator

Contracte de cercetare (2005-2008)

Publicatii

Articole
Carti
Capitol de carte
Teza de doctorat

Publicatii

Articole

Costinaş,S. Dezvoltarea electroenergeticii romaneasti la mijlocul secolului al XX-lea, In: Revista NOEMA , Comitetul Roman pentru Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii, Academia Romana, Vol.III/  2004, p. 128-141


Costinaş,S. Aportul profesorilor şcolii universitare bucureştene la formarea si consolidarea prestigiului energeticii romanesti, În: Seminar de istoria electrotehnicii româneşti, a II-a ediţie, Bucureşti, 19 sept.2005, Ed. Printech, Bucureşti, p.58-65 (ISBN 978-973-492-4).


Fagarasan, I., Costinas, S., Iliescu, S., Monitoring and diagnosis methods for high voltage power transformers, Scientific Buletin University Popitehnica of Bucuresti, Series C: Electrical Engineering, Vol. 70/2008, Nr. 3, Ed. Politehnica Press, p.37-46. (ISSN 1454-234x).


Costinas, S. Nedov,M. Comanescu, Gh., Using The Geographic Information Systems For Electric Distribution Networks Maintenance Planning, INTERNATIONAL CONFERENCE ENERGY/ ENVIRONMENT CIEM 2005, Session 2: Reliability.Maintenance.Risk, Paper 2.1, Bucuresti 20 - 21 oct.2005


Fagarasanu,I, Costinas, S.,.Iliescu S.S., Comanescu, Gh. New Predictive Diagnosis Concepts of Power Transformers in Electrical Substations, INTERNATIONAL CONFERENCE ENERGY/ ENVIRONMENT CIEM 2005, Session 2: Reliability.Maintenance. Risk, Paper 2.2, Bucuresti 20 - 21 oct.2005


Costinas, S., Comanescu, Gh, Fagaraşanu,I, Monitoring, Diagnosis And Maintenance Planning For Electrical Equipments In Electrical Substations, PROCEEDINGS OF THE Sixth WORLD ENERGY SYSTEM CONFERENCE, Paper WA 151, Torino, Italy – july 10-12, 2006, p.405-410 (ISBN 10: 88-87380-51-1, ISBN 13: 978-88-87380-51-4).


Costinas, S., Predescu, L. Predictive Maintenance Versus Diagnosis In Electrical Substation, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONGRESS ON ELECTRICITY DISTRIBUTION (CIDEL 2006), Buenos Aires, Argentina, Paper 29, Session 1 (Electric Installation in Distribution: Substation, Lines and Cables), November 28– 30, 2006.


Costinaş,S. Nedov,M. Comanescu, Gh. Predescu, L. RCM, GIS şi planificarea eficientă a lucrărilor de mentenanţă în reţelele electrice de distribuţie, SOLUTIONS TO INCREASE ENERGY EFFICIENCY FOR A FREE ELECTRICITY MARKET. TECHNICAL WORKS, ENERGY EFFICIENCY INTERNATIONAL SYMPOSIUM: (EEIS 2006), The 5thEdition, 3-5 oct.2006, Session 2, Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj -Napoca, pg. 129-136, (ISBN 973- 686-928-8)

Carti

Comănescu, Gh., Costinaş, S., Iordache, M. Partea electrică a centralelor şi staţiilor. Editura Proxima,  Seria “Cursuri universitare”, Bucureşti, 2005 (ISBN 973-7636-08-2), 250p.


Costinaş, S. Managementul mentenanţei staţiilor electrice  Vol.I: Mentenanţa instalaţiilor din staţiile electrice. Editura ElectraICPE, Bucureşti, 2005 (ISBN 973-7728-45-9), 216p.


Comănescu, Gh., Costinaş, S., Iordache, M. Partea electrică a centralelor şi staţiilor.Ghid practic.Editura ElectraICPE, Bucureşti, 2005 (ISBN 973-7728-47-5), 258p.


Costinaş,S., Ulmeanu,P. Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte. Energetică. ENERG 7: Mentenanţa şi fiabilitatea sistemelor electroenergetice (Român/ Englez/ Francez). Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006 (ISBN (10)973-27-1456-5), 100p.


Costinaş,S., Ingineria mentenanţei. Concepte şi aplicaţii în instalaţiile electroenergetice. Editura Proxima, Bucureşti, 2007 (ISBN 978-973-7636-39-3), 300p.

Capitol de carte

Costinaş,S., Manualul electricianului de instalaţii electrice şi de automati-zari (coordonator prof.dr.ing.Ioan Ionescu) , Cap.19: Mentenţa instalaţiilor electroenergetice, Ed. Biblioteca, Târgovişte, 2008 - in curs de apariţie

Teza de doctorat 

Ing. Dăescu Ionita., Contributii privind conducerea în regim automat a proceselor tehnologice din hidrocentrale