Dotare laborator

Din motive de protecţie a muncii, tensiunea de lucru este 3 x 400Vc.a. Poligonul real de lucru are in componenţă:

Fig.2.  Vedere asupra staţiei A şi a dispeceratului energetic din sala EH008

1. FLUKE 43b (Analizor monofazat), FLUKE 434 (Analizor trifazat model 2005) - analizor portabil pentru realizarea de măsurători electrice (U, I, frecvenţă, P, Q, S, factor de putere, armonice, diagrame fazoriale, simetrizare, flicker, osciloscop etc, destinat utilizării în reţele electrice de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice pentru consumatori industriali.
Utilizând software-ul specializat FlukeView, pe ecranul calculatorului compatibil IBM PC se pot obţine, sub formă grafică şi tabelară, informaţii detaliate referitoare la conţinutul spectral al semnalelor analizate.

2.  ANALIZORUL-CONTROLLER DE ENERGIE ELECTRICĂ 7600 ION:

3. ANALIZORUL TRIFAZAT DE ENERGIE ELECTRICĂ CA 8334B (produs de Chauvin Arnoux – France) este un dispozitiv electronic inteligent destinat conectării directe sau prin intermediul transformatoarelor de măsurare de tensiune din staţiile de transformare şi punctele de alimentare. Acesta permite obţinerea unor informaţii privind calitatea tensiunii în nodurile reţelei electrice

Punctele de măsurare se amplasează în punctele caracteristice (principale) ale procesului tehnologic.

Echipamentul  monitorizează: