Mic istoric

Laboratorul „Constantin Dinculescu” – (EH008)

Staţie pilot şi bază experimentală pentru educare, aprofundare şi cercetare în domeniul proiectarii, construcţiei, exploatării şi mentenanţei părţii electrice a centralelor şi staţiilor electrice şi a calităţii alimentării cu energie electrică

Este aproape imposibil sa se faca o clasificare, dupa importanta, a realizarilor electroenergeticii romanesti dintr-o anumita perioada fara a se evidentia aportul profesorilor scolii universitare bucurestene care au facut eforturi continui si durabile in domeniul partii electrice a centralelor si statiilor electrice.

Contribuţia profesorilor, dintre care îi amintim pe Ioan Stefănescu Radu, Dimitrie Leonida, Constantin Dinculescu, Martin Bercovici, Pavel Buhuş, Alexandru Selischi şi Mihaela Iordache a fost esenţială pentru formarea şi consolidarea în ţară şi în lume a prestigiului şcolii energetice româneşti. Marii profesori au devansat prin concepţia lor condiţiile momentului şi, fără excepţie, s-au străduit să ridice ştiinţa şi tehnica românească la nivelul preocupărilor ştiinţei mondiale, contribuind activ la procesul de electrificare a României.

În  corpul EH din Facultatea de Energetica a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti există un model dinamic de sistem electroenergetic, unic în ţară şi în Europa, proiectat si realizat în anii 1960 sub indrumarea profesorului emerit Constantin Dinculescu.

De-a lungul timpului, laboratorul construit la scară industrială şi dotat cu facilităţile unui laborator didactic, a fost dezvoltat şi modernizat de prof.dr.ing. Pavel Buhuş, prof.dr.ing. Alexandru Selischi, prof.dr.ing. Mihaela Iordache, prof.dr.ing. Gheorghe Comănescu, prof.dr.ing. Basarab Guzun, conf.dr.ing. Sorina Costinaş.

Fig.1. Vedere de ansamblu din laboratorul Constantin DINCULESCU

Laboratorul EH 008 are o valoare excepţională şi a stat la baza intemeierii unei şcoli privind rolul extrem de important al gândirii economice în concepţia şi exploatarea instalaţiilor electroenergetice. Aici s-au finalizat cercetări privind creşterea eficienţei în energetică, perfecţionări în domeniul construcţiei şi exploatării staţiilor electrice şi a posturilor de transformare, fiabilitatea sistemelor tehnice, metode originale pentru optimizări în domeniul distribuţiei de energie electrică, prescripţii energetice şi instrucţiuni pentru poiectarea şi exploatarea instalaţiilor electrice, precum si pentru educare, aprofundare şi cercetare în domeniul mentenanţei staţiilor electrice şi a calităţii alimentării cu energie electrică.

Destinatia

Aplicaţiile la disciplinele PARTEA ELECTRICĂ A CENTRALELOR ŞI STAŢIILOR, STAŢII ŞI POSTURI DE TRANSFORMARE, ECHIPAMENTE DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE, CALITATEA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ, SERVICIILE PROPRII ALE CENTRALELOR TERMOELECTRICE, MENTENANŢA STAŢIILOR ELECTRICE, MENTENANŢA INSTALAŢIILOR ELECTROENERGETICE